Контакти

Централно управление


АДРЕС: Гр. София, ул. Стефан Караджа № 2

 

Централа

тел.  +359 2 815 48 00
факс +359 2 815 48 33
ccb@ccb-life.bg
secretary@ccb-life.bg
 

 

 

ЯРОСЛАВА КРЪСТЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
тел. + 359 2 815 48 00

 

 

РУМЕН ГЕНОВСКИ
ПРОКУРИСТ
тел. +359 2 815 48 14
 


ВАНЯ ПЕТРОВА 
ОТГОВОРЕН АКТЮЕР
тел. + 359 2 815 48 38

 

Направление Аквизиция

ЛЮДМИЛА СТАМБОЛОВА – АНДОНОВА
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ АКВИЗИЦИЯ
тел. +359 2 815 48 11
stambolova@ccb-life.bg
 

ТЕОДОРА МАТЕВА
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ АКВИЗИЦИЯ 
тел. +359 2 815 48 01
mateva@ccb-life.bg

 

Направление Ликвидация

 СОНЯ ВИТАНОВА
РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДАЦИЯ
тел. +359 2 815 48 18
vitanova@ccb-life.bg

 

ИВАЙЛО БОРИСОВ
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЛИКВИДАЦИЯ
тел. +359 2 815 48 18
borisov@ccb-life.bg

 

Дирекция Финансово - Административна дейност

 ЗЛАТКА ЦВЕТАНОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
тел. +359 2 815 48 32
tsvetanova@ccb-life.bg

 

ЛЮБОВ БОЖИЛОВА
ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
тел. +359 2 815 48 31
bozhilova@ccb-life.bg

 

МАРИЯ БАХЧЕВАНОВА
ВЪТРЕШЕН ОДИТОР
тел. +359 2 815 48 30
bahchevanova@ccb-life.bg