Контакти

Централно управление


АДРЕС: Гр. София, ул. Стефан Караджа № 2

 

Централа

тел.  +359 2 815 48 00
факс +359 2 815 48 33
ccb@ccb-life.bg
secretary@ccb-life.bg
 

 

 

ЯРОСЛАВА КРЪСТЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
тел. + 359 2 815 48 00

 

 

КОНСТАНТИН ВЕЛЕВ
ПРОКУРИСТ
тел. + 359 2 815 48 00
 

 


ВАНЯ ПЕТРОВА 
ОТГОВОРЕН АКТЮЕР
тел. + 359 2 815 48 38

 

  

Направление Аквизиция

ЛЮДМИЛА СТАМБОЛОВА – АНДОНОВА
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ АКВИЗИЦИЯ
тел. +359 2 815 48 11
stambolova@ccb-life.bg
 

ТЕОДОРА МАТЕВА
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ АКВИЗИЦИЯ 
тел. +359 2 815 48 01
mateva@ccb-life.bg

 

 

 

 

Направление Ликвидация

СОНЯ ВИТАНОВА
РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДАЦИЯ
тел. +359 2 815 48 18
vitanova@ccb-life.bg

 

ИВАЙЛО БОРИСОВ
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЛИКВИДАЦИЯ
тел. +359 2 815 48 18
borisov@ccb-life.bg

 

 

 

Дирекция Финансово-счетоводно и информационно обслужване

 

ЗЛАТКА ЦВЕТАНОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
тел. +359 2 815 48 32
tsvetanova@ccb-life.bg

 

ПЪРВОЛЕТА БОРИСОВА
ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
тел. +359 2 815 48 35
borisova@ccb-life.bg