Продукти

ЗЕАД “ЦКБ ЖИВОТ” се концентрира върху продажбата на застраховки “Живот”, осигуряващи финансово обезпечение срещу рискове от злополука и заболяване, компенсация на доход при загуба на работоспособност и изплащане на медицински разходи при доболнично и болнично лечение. Комплексният характер на застрахователните продукти дава възможност да се избере оптимален вариант за всеки един конкретен случай.

  • Спестовни застраховки “Живот”
  • Рискови застраховки “Живот”
  • Специални пакети рискови застраховки
  • Застраховки “Злополука”