Групови рискови застраховки „ЖИВОТ”


За своите корпоративни клиенти ЗЕАД “ЦКБ ЖИВОТ предлага специално разработени за всеки конкретен клиент продукти, комбиниращи различни застрахователни покрития и застрахователни суми, които в максимална степен да удовлетворят изискванията и специфичните застрахователни потребности на съответния клиент.

  • ОТСТЪПКИ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ БРОЯ НА ЗАСТРАХОВАНИТЕ ЛИЦА И НАЧИНА НА ПЛАЩАНЕ НА ПРЕМИЯТА

  • ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПОКРИТИЯ
  • НЕ СЕ ИЗИСКВА ОЦЕНКА НА МЕДИЦИНСКИЯ РИСК