Индивидуални рискови застраховки „Живот”

 

• „ЦКБ Шанс” и „ЦКБ Шанс +“

 

Застраховките са разработени като съвместен проект с ТБ ЦКБ АД.
Това са най-масово продаваните застраховки на ЗЕАД “ЦКБ ЖИВОТ. Клиентите ги предпочитат, защото предлагат добри застрахователни покрития на достъпна цена. Застраховките „ЦКБ Шанс” и „ЦКБ Шанс +” осигуряват застрахователна защита срещу рисковете смърт от злополука или заболяване и временна загуба на работоспособност вследствие злополука.

 • ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ПРЕМИЯ
 • ВИСОК РАЗМЕР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ СУМИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
 • ПОДХОДЯЩИ КАКТО ЗА ИНДИВИДУАЛНИ, ТАКА И ЗА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ
 • НЕ СЕ ИЗИСКВА ОЦЕНКА НА МЕДИЦИНСКИЯ РИСК

   

• „Руен”, „Вихрен” и „Мусала”


Тези продукти са умело съчетание от застрахователни покрития за рисковете смърт, временна загуба на работоспособност, трайна загуба на работоспособност и медицински разходи. Застраховката може да се сключва за период до 5 години, което гарантира по-пълноценна и ефективна застрахователна защита.

 • ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА ЗА СРОК ОТ 1 Г., 3 Г. И 5 Г.
 • КОНКУРЕНТНА ПРЕМИЯ
 • ФИКСИРАНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ И ПРЕМИИ ЗА ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА ДОГОВОРА
 • УЛЕСНЕНА ОЦЕНКА НА МЕДИЦИНСКИЯ РИСК

   

• „Живот на кредитополучател”


ЗЕАД “ЦКБ ЖИВОТ застрахова физически лица, получатели на потребителски, стокови или ипотечни кредити. В застрахователното покритие се включват различни комбинации от застрахователни рискове в зависимост от специфичните изисквания на финансовата институция, предоставяща кредита.

 • РАЗЛИЧНИ КОМБИНАЦИИ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ РИСКОВЕ
 • ФИКСИРАНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ ЗА ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА ДОГОВОРА
 • УЛЕСНЕНА ОЦЕНКА НА МЕДИЦИНСКИЯ РИСК