Специални пакети рискови застраховки

 

• „Живот на път”


Застраховката е разработена специално за динамичните и активни клиенти на ЗЕАД „ЦКБ Живот”, чийто живот е изпълнен с лични и служебни пътувания. Този продукт осигурява застрахователна защита на всички участници в движението по пътищата при настъпване на пътно-транспортно произшествие.

 • ВАЛИДНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ В ИЛИ ИЗВЪН МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
 • ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА НЯКОЛКО ЛИЦА С ЕДНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
 • ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ И ПРЕМИЯ
 • НЕ СЕ ИЗИСКВА ОЦЕНКА НА МЕДИЦИНСКИЯ РИСК


• „Живот на мотористи”


Продуктът е предназначен за специален кръг клиенти на дружеството, за които моторите са не само хоби и страст, но и начин на живот. Това е изключително специфична застраховка, която е съобразена със стила на живот и рисковете, на които мотористите се излагат ежедневно. Освен обичайните застрахователни рискове – „загуба на работоспособност” и „смърт”, застраховката покрива и разходи за протезиране при злополука, настъпила в резултат на ПТП при управление на мотоциклет.

 • СПЕЦИАЛНО ПОДБРАН ПАКЕТ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ РИСКОВЕ
 • ВИСОК РАЗМЕР НА ИНДИВИДУАЛНАТА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА
 • ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ И ПРЕМИЯ
 • НЕ СЕ ИЗИСКВА ОЦЕНКА НА МЕДИЦИНСКИЯ РИСК


• „Мотоспорт”


Застраховката е предназначена за обучаващи се лица и е валидна по време на курса на обучение и изпита за придобиване на правоспособност за управление на МПС, клас „А”. Застраховката е със задължителен характер според Закона за движение по пътищата. Минималният срок за сключване на застраховката е един месец, което е съобразено със срока, необходим за провеждането на обучението и изпита.
 


• „Живот на спортисти”


Застраховката е предназначена за студенти от НСА и ученици в спортни училища. Сключва се с валидност за целия срок на обучение. В застрахователното покритие са включени специално подбрани рискове, които да предоставят оптимална застрахователна защита по време на състезания и тренировки.

 • ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ И ПРЕМИЯ
 • СПЕЦИАЛНО ПОДБРАН ПАКЕТ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ РИСКОВЕ
 • НЕ СЕ ИЗИСКВА ОЦЕНКА НА МЕДИЦИНСКИЯ РИСК