Индивидуални застраховки „Злополука”

 

За своите клиенти ЗЕАД “ЦКБ ЖИВОТ предлага различни варианти за сключване на застраховка „Злополука”, като предоставя възможност за избор между разработени пакети, включващи специално подбрани рискове или възможност за разработване на индивидуална оферта, комбинираща различни застрахователни покрития и застрахователни суми, които в максимална степен да удовлетворят изискванията и специфичните застрахователни потребности на съответния клиент. 

  • ОСИГУРЯВАТ ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗЛОПОЛУКА
  • ПРЕДОСТАВЯТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ И ПРЕМИЯ
  • НЕ СЕ ИЗИСКВА ОЦЕНКА НА МЕДИЦИНСКИЯ РИСК