ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЖИВЕЙ И ПЪТУВАЙ”

Продукт „ЖИВЕЙ И ПЪТУВАЙ“ е разработен съвместно от ЗЕАД „ЦКБ Живот“ АД и ЗАД „Армеец“ АД.

Продуктът представлява пакет от рискове, с възможност за избор от три нива на покритие и предлага комбинирано покритие на широк кръг от рискове вследствие злополука, ПТП, заболяване, необходимост от високоспециализирани изследвания или от издирване, спасяване и оказване на първа помощ в планината.

Предимствата на новия продукт са следните:

  • Комбинирано покритие – клиентите получават защита срещу рискове, предлагани от два застрахователя в една полица.
  • Покрива широк кръг от клиентски потребности – подходящ за лица, на които ежедневието им е свързано с движение по пътищата, поради естеството на тяхната работа, с цел туризъм или поради упражняваните от тях дейности и активности на открито на територията на страната.
  • Осигурява покритие на разходи на ПСС в случай на инцидент в планината.
  • Начин на заплащане на застрахователната премия – еднократно, годишно и разсрочено;
  • Срокът на груповата застраховка може да бъде 1, 2 или 3 години;

Екипът на ЗЕАД „ЦКБ Живот“ остава на Ваше разположение за предоставяне на допълнителна информация и съдействие!

За повече информация:

е-mail: life.sales@ccb-life.bg;      телефон: 02 815 48 13;    02 815 48 01;    0882 533 486;    0882 533 487