ГРУПОВА РИСКОВА ЗАСТРАХОВКА „ЖИВОТ” ЗА РАБОТОДАТЕЛ „ГРИЖА ЗА ВАС И УТРЕШНИЯ ДЕН“

Групова рискова застраховка „Живот“ за работодател „ГРИЖА за ВАС и утрешния ДЕН“ акцентира върху актуални покрития, които придобиват все по-голямо значение в живота на всеки от нас, като осигурява допълнителна защита при настъпване на събития вследствие на вирусни инфекциозни заболявания, които водят до обявяване на епидемия (на територията на Р. България) и/или пандемия. Покритието обхваща различни по своя характер рискове, които могат да възникнат в хода на заболяването.

 

Всеки работодател сам избира срока на застраховката, който може да бъде от 1 месец до 1 година.

Всеки работодател има възможност да застрахова над 15 служителя.

ОСНОВНО ПОКРИТИЕ

  • Загуба на живот вследствие общо заболяване
  • Загуба на живот вследствие злополука
  • Загуба на живот вследствие инфекциозно заболяване, причинено от вирус, за което е обявена епидемия и/или пандемия

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОКРИТИЕ

рискове вследствие инфекциозно заболяване, причинено от вирус, за което е обявена епидемия и/или пандемия

  • Медицински разходи за болнично лечение в интензивно отделение
  • Дневни пари за болничен престой
  • Дневни пари за болничен престой в интензивно отделение
  • Долекуване в домашни условия, след проведена хоспитализация, от минимум 7 дни болничен престой
  • Временна загуба на работоспособност над 120 дни

Екипът на ЗЕАД „ЦКБ Живот“ остава на Ваше разположение за предоставяне на допълнителна информация и съдействие!

За повече информация:

е-mail: life.sales@ccb-life.bg;      телефон: 02 815 48 13;    02 815 48 01;    0882 533 486;    0882 533 487