За частни лица

 

  • Индивидуални рискови застраховка „Живот”


      -  Индивидуална рискова застраховка „Живот” с допълнителни покрития „за ТЕБ и утрешния ДЕН“;

      -  Индивидуална рискова застраховка „Живот” с пакетни покрития „ДНЕС за ТЕБ“;

      -  Индивидуална рискова застраховка „Живот” с  пакетни покрития „за ТЕБ на ПЪТ“.

 

      -  Индивидуална рискова застраховка „Живот” на кредитополучател.

 

 

  • Спестовни застраховки „Живот"

 

       -  Индивидуална спестовна застраховка с допълнителни покрития "Пари за други дни".