Цели

Основна цел на ЗЕАД “ЦКБ ЖИВОТ” е първокласно обслужване на клиентите и осигуряване на ефективна застрахователна защита чрез предлаганата широка гама от застрахователни продукти.
ЗЕАД “ЦКБ ЖИВОТ” се концентрира върху реализацията на кръстосани продажби и съвместни продукти с останалите компании от финансовия сектор на “Химимпорт” Холдинг. Разчитайки на силни партньори като ТБ „ЦКБ” АД, ЗАД „Армеец” и водещи застрахователни брокери, дружеството предлага комплексни финансови услуги и задоволява специфичните изисквания на всеки отделен свой клиент.


•    Хоратата и грижата за тях са в основата на нашия бизнес
От създаването си до днес компанията участва в живота на своите клиенти, предлагайки им застрахователни решения чрез умело и гъвкаво комбиниране на застрахователно покритие и точно подбрани индивидуални решения.

•    Успехът им е нашата цел
Естественият стремеж на човека да задоволи в максимална степен своите и потребностите на близките си, го води към успеха. В основата на всеки застрахователен бизнес стоят хората и грижата за тях – затова компанията полага всички усилия да създаде продукти и услуги, с които да подкрепи успеха на клиентите си.