Управление

 

ЗЕАД „ЦКБ Живот” има едностепенна система на управление.


Съветът на директорите е в състав:

 

 

Здравка Димитрова

 

 

Росица Велинова

 

  

Проф. д-р Иванка Данева

 

 

 

Прокурист на Дружеството:

Константин Велев