Нашите ценности

•    Уважение
•    Взаимонст
•    Почтеност
•    Професионализъм


Тези ценности са в основата на бизнеса и вътрешната политика на ЗЕАД “ЦКБ ЖИВОТ”, като ежедневно ръководят действията и решенията на всеки служител в полза на клиентите и партньорите на компанията.


Уважението и взаимността градят основата на партньорските взаимоотношения на дружеството, а дългогодишните традиции и опит на служителите гарантират почтеност и висок професионализъм в сферата на застраховането.