Продукти

ЗЕАД “ЦКБ Живот” предлага различни застраховки “Живот”, които предоставят възможност за клиенти, които мислят "ЗА утрешния ДЕН" да осигурят за себе си, семейството си или служителите си финансово допълнение срещу събития свързани с живота и здравето им. Комплексният характер на застрахователните продукти дава възможност да се избере оптимален вариант за всеки клиент.


  • Индивидуални рискови застраховки “Живот” с допълнителни покрития;
  • Индивидуални рискови застраховки с пакетни покрития;
  • Групови рискови застраховки “Живот” с допълнителни покрития;
  • Групови рискови застраховки "Живот" с пакетни покрития;
  • Индивидуални застраховки "Живот" на кредитополучател;
  • Спестовни застраховки “Живот” с допълнителни покрития.