Групова рискова застраховка „ЖИВОТ” с допълнителни покрития "за ВАС и утрешния ДЕН"

 

Групова рискова застраховка „Живот“ „за ВАС и утрешния ДЕН“ предлага възможност на работодателите, които мислят „за утрешния ДЕН“ да осигурят допълнителна застрахователна защита и сигурност за своите служители, при настъпване на неблагоприятни събития, свързани с техния живот, здраве или телесната цялост.

 

Всеки работодател/застраховащ има възможност сам да конфигурира/ създаде застрахователното покритие, така че то най-точно да покрие (обхване) собствените му нужди, като може да избира от:  

ü  голям брой допълнителни покрития – 13 броя;

ü  срок – от 1 до 5 години;

ü  начин на заплащане на застрахователната премия – едноктратно, годишно, разсрочено;

ü размерът на застрахователната сума се определя по договаряне между застраховащия и застрахователя в лева или в евро.

   

Информация за видовете застрахователни покрития може да намерите в краткото представяне на продукта в приложения файл. 

 

 

 

Групова рискова застраховка „ЖИВОТ” с пакетни покрития "КУРСИСТИ"

Тематична оферта 20210415

 

Групова рискова застраховка „Живот“ с пакетни покрития „КУРСИСТИ" предлага сигурност и застрахователна защита срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на лица - КУРСИСТИ, ОБУЧАВАЩИ се в шофьорски курсове за  придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории М, А, B, C, CE, D., на преференциална цена с възможност за избор между три нива на покритие. За спокойствието на бъдещите шофьори, „КУРСИСТИ" предоставя застрахователно покритие, което включва широк обхват от застрахователни рискове с фиксирана цена и  застрахователни суми. Застраховката може да се сключи за срок от 1, 2 или 3 месеца с еднократно заплащане на застрахователната премия. 

 

Всяко продуктово ниво/пакет надгражда застрахователното покритие на предходното с по-високи застрахователни суми, лимити и съответно застрахователни плащания.

 

Информация за видовете застрахователни покрития може да намерите в краткото представяне на продукта в приложения файл. 

 

ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ЗЕАД "ЦКБ ЖИВОТ" ПО РИСКОВИ ЗАСТРАХОВКИ "ЖИВОТ"