Индивидуални рискови застраховки „Живот”

 

ü  „за ТЕБ и утрешния ДЕН“

 

Индивидуална рискова застраховка „Живот“ с допълнителни покрития „за ТЕБ и утрешния ДЕН“ предлага доброволен избор за финансово допълнение над общественото осигуряване срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на работоспособни лица, които търсят допълнителна защита за себе си и семейството си.

 

Продуктът дава възможност на всеки клиент сам да конфигурира/създаде застрахователното покритие, така че то най-точно да покрие (обхване) собствените му нужди, като може да избира от:  

 

ü  голям брой допълнителни покрития – 13 броя;

ü  срок – от 1 до 5 години;

ü  начин на заплащане на застрахователната премия – едноктратно, годишно, разсрочено;

ü размерът на застрахователната сума се определя по договаряне между застраховащия и застрахователя в лева или в евро.

 

Информация за видовете застрахователни покрития може да намерите в краткото представяне на продукта в приложения файл. 


 

ü„Живот на кредитополучател”


ЗЕАД “ЦКБ ЖИВОТ застрахова физически лица, получатели на потребителски, стокови или ипотечни кредити. В застрахователното покритие се включват различни комбинации от застрахователни рискове в зависимост от специфичните изисквания на финансовата институция, предоставяща кредита.

  • РАЗЛИЧНИ КОМБИНАЦИИ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ РИСКОВЕ
  • ФИКСИРАНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ ЗА ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА ДОГОВОРА
  • УЛЕСНЕНА ОЦЕНКА НА МЕДИЦИНСКИЯ РИСК

 

 

 

 

 ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ЗЕАД "ЦКБ ЖИВОТ" ПО РИСКОВИ ЗАСТРАХОВКИ "ЖИВОТ"