Индивидуални рискови застраховки „Живот“ с пакетни покрития

 

 ü    „ДНЕС за ТЕБ“ - Ексклузивна оферта 20210402

 

Индивидуална рискова застраховка „Живот“ с пакетни покрития „ДНЕС за ТЕБ" предлага сигурност и защита срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на работоспособни лица, на преференциална цена с възможност за избор между две нива на покритие /пакет ДНЕС и ДНЕС +/. В забързаното ежедневие „ДНЕС за ТЕБ“ предоставя застрахователно покритие, което включва широк обхват от застрахователни рискове с фиксирана цена и  застрахователни суми. Застраховката се сключва за срок от 1 година с еднократно заплащане на застрахователната премия.

 

  

 

Продуктово ниво/пакет „ДНЕС“ включва следните покрития: Смърт, Смърт в резултат на злополука, Смърт в резултат на ПТП, Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука и Временна загуба на работоспособност вследствие на злополука. Покритията за фатален край на застрахованото лице се надграждат, като по този начин формират една добра застрахователна защита, при настъпване на събитие.

 

Продуктово ниво/пакет „ДНЕС +“, надгражда застрахователното покритие на пакет „ДНЕС“ с по-високи застрахователни суми като включва и допълнително покритие: Временна загуба на работоспособност вследствие на заболяване. 

 

Информация за видовете застрахователни покрития може да намерите в краткото представяне на продукта в приложения файл.

 

 

 

 ü    „за ТЕБ на ПЪТ" - Ексклузивна оферта 20210401

 

 

Индивидуална рискова застраховка „Живот“ с пакетни покрития „за ТЕБ на ПЪТ" предлага сигурност и застрахователна защита срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на работоспособни лица, на преференциална цена с възможност за избор между три нива на покритие. Всеки ден сме на път, и „за ТЕБ на ПЪТ" предоставя застрахователно покритие, което включва широк обхват от застрахователни рискове с фиксирана цена и  застрахователни суми. Застраховката се сключва за срок от 1 година с еднократно заплащане на застрахователната премия.

 

 

Продуктови нива/пакети 1, 2 и 3 включват следните покрития: Смърт, Смърт в резултат на злополука, Смърт в резултат на ПТП, Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука, Временна загуба на работоспособност вследствие на злополука и Медицински разходи вследствие на злополука. Покритията за фатален край на застрахованото лице се надграждат, като по този начин формират една добра застрахователна защита, при настъпване на събитие.

 

Всяко продуктово ниво/пакет надгражда застрахователното покритие на предходното с по-високи застрахователни суми, лимити и съответно застрахователни плащания.

 

Информация за видовете застрахователни покрития може да намерите в краткото представяне на продукта в приложения файл.

 

Индивидуални рискови застраховки „Живот“ с пакетни покрития

 

 ü    „ДНЕС за ТЕБ“ - Ексклузивна оферта 20210402

 

Индивидуална рискова застраховка „Живот“ с пакетни покрития „ДНЕС за ТЕБ" предлага сигурност и защита срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на работоспособни лица, на преференциална цена с възможност за избор между две нива на покритие /пакет ДНЕС и ДНЕС +/. В забързаното ежедневие „ДНЕС за ТЕБ“ предоставя застрахователно покритие, което включва широк обхват от застрахователни рискове с фиксирана цена и  застрахователни суми. Застраховката се сключва за срок от 1 година с еднократно заплащане на застрахователната премия.

 

  

 

Продуктово ниво/пакет „ДНЕС“ включва следните покрития: Смърт, Смърт в резултат на злополука, Смърт в резултат на ПТП, Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука и Временна загуба на работоспособност вследствие на злополука. Покритията за фатален край на застрахованото лице се надграждат, като по този начин формират една добра застрахователна защита, при настъпване на събитие.

 

Продуктово ниво/пакет „ДНЕС +“, надгражда застрахователното покритие на пакет „ДНЕС“ с по-високи застрахователни суми като включва и допълнително покритие: Временна загуба на работоспособност вследствие на заболяване. 

 

Информация за видовете застрахователни покрития може да намерите в краткото представяне на продукта в приложения файл.

 

 

 

 ü    „за ТЕБ на ПЪТ" - Ексклузивна оферта 20210401

 

 

Индивидуална рискова застраховка „Живот“ с пакетни покрития „за ТЕБ на ПЪТ" предлага сигурност и застрахователна защита срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на работоспособни лица, на преференциална цена с възможност за избор между три нива на покритие. Всеки ден сме на път, и „за ТЕБ на ПЪТ" предоставя застрахователно покритие, което включва широк обхват от застрахователни рискове с фиксирана цена и  застрахователни суми. Застраховката се сключва за срок от 1 година с еднократно заплащане на застрахователната премия.

 

 

Продуктови нива/пакети 1, 2 и 3 включват следните покрития: Смърт, Смърт в резултат на злополука, Смърт в резултат на ПТП, Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука, Временна загуба на работоспособност вследствие на злополука и Медицински разходи вследствие на злополука. Покритията за фатален край на застрахованото лице се надграждат, като по този начин формират една добра застрахователна защита, при настъпване на събитие.

 

Всяко продуктово ниво/пакет надгражда застрахователното покритие на предходното с по-високи застрахователни суми, лимити и съответно застрахователни плащания.

 

Информация за видовете застрахователни покрития може да намерите в краткото представяне на продукта в приложения файл.