Спестовни застраховки „ЖИВОТ”

 

Спестовните застраховки „Живот“ предоставят възможност с ежемесечни вноски, в течение на продължителен срок от време да се натрупа определена сума, и едновременно с това се осигурява застрахователна защита на застрахованите физически лица свързани със здравето на застрахованото лице, в зависимост от избраните покрития, и финансова подкрепа на близките им при неблагоприятни житейски ситуации.

 

Основното застрахователното покритие при спестовните застраховки „Живот’’ включва „смърт” и „доживяване” (изтичане) срока на застраховката.

  

ЗЕАД „ЦКБ Живот” предлага спестовна застраховка „Живот“ с допълнителни покрития „Пари за други дни“, с която нашите клиенти имат възможност да изберат и включват към основното покритие от голям брой допълнителни рискове, според собствените си нужди и желание.

  

Информация за параметрите на застраховката може да намерите в краткото представяне на продукта в приложения файл.

►КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ - "ПАРИ ЗА ДРУГИ ДНИ"

 

ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ЗЕАД "ЦКБ ЖИВОТ" ПО СПЕСТОВНИ ЗАСТРАХОВКИ "ЖИВОТ"

 

ОСНОВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ