Спестовни застраховки „ЖИВОТ”

Основното предназначение на този вид застрахователни договори е да осигури възможност със сравнително малки вноски, в течение на продължителен срок от време да се натрупа значителна сума, като паралелно с това се осигурява застрахователна защита на застрахованите физически лица или финансова подкрепа на близките им при неблагоприятни житейски ситуации.

 

Основните покрития при спестовните застраховки „Живот’’ са „смърт” и „доживяване” (изтичане) срока на застраховката.

 

При застраховките със спестовен елемент към основните покрития могат да се изберат допълнителни рискове в резултат на злополука или заболяване.

 

ЗЕАД „ЦКБ Живот” предлага дългосрочен спестовен продукт с търговско наименование „Пари за други дни“, при който основното покритие може да се съчетава с допълнителни рискове, според желанието на клиента.

 

 

 

ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ЗЕАД "ЦКБ ЖИВОТ" ПО СПЕСТОВНИ ЗАСТРАХОВКИ "ЖИВОТ"

 

 ОСНОВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ