ГРУПОВА РИСКОВА ЗАСТРАХОВКА „ЖИВОТ” С ПАКЕТНИ ПОКРИТИЯ "КУРСИСТИ"

Групова рискова застраховка „Живот“ с пакетни покрития „КУРСИСТИ“ предлага сигурност и застрахователна защита срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на лица – КУРСИСТИ, ОБУЧАВАЩИ се в шофьорски курсове за  придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории М, А, B, C, CE, D, на преференциална цена с възможност за избор между три нива на покритие. За спокойствието на бъдещите шофьори, „КУРСИСТИ“ предоставя застрахователно покритие, което включва широк обхват от застрахователни рискове с фиксирана цена и  застрахователни суми. Застраховката може да се сключи за срок от 1, 2 или 3 месеца с еднократно заплащане на застрахователната премия.

Застраховащият може да избере между 3 продуктови нива/пакета. Всяко продуктово ниво/пакет надгражда застрахователното покритие на предходното с по-високи застрахователни суми, лимити и съответно застрахователни плащания.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

  • Смърт вследствие злополука и заболяване
  • Трайна или намалена работоспособност вследствие злополука по време на обучение и/или изпит – шофьорски курс
  • Временна загуба на работоспособност вследствие злополука по време на обучение и/или изпит – шофьорски курс
  • Медицински разходи вследствие злополука, пряко свързани с настъпило събитие по покрит по  застраховката риск

Екипът на ЗЕАД „ЦКБ Живот“ остава на Ваше разположение за предоставяне на допълнителна информация и съдействие!

За повече информация:

е-mail: life.sales@ccb-life.bg;      телефон: 02 815 48 13;    02 815 48 01;    0882 533 486;    0882 533 487