ГРУПОВА РИСКОВА ЗАСТРАХОВКА „ЖИВОТ” С ПАКЕТНИ ПОКРИТИЯ "ЗА ВАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ"

Групова рискова застраховка „Живот“ с пакетни покрития „за ВАШИТЕ служители“ предлага сигурност и застрахователна защита срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на лица – служители на фирми и организации, на преференциална цена с възможност за избор между три нива на покритие. Всяко продуктово ниво/пакет надгражда застрахователното покритие на предходното с по-високи застрахователни суми, лимити и съответно застрахователни плащания. Срокът на застраховката е 1 година.

ОСНОВНО ПОКРИТИЕ

  • Смърт вследствие злополука или заболяване

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОКРИТИЕ

  • Смърт вследствие злополука
  • Смърт вследствие ПТП
  • Трайна или намалена работоспособност вследствие злополука
  • Временна загуба на работоспособност вследствие злополука
  • Временна загуба на работоспособност вследствие заболяване
  • Хирургическо лечение вследствие злополука
  • Дневни пари за болничен престой

Екипът на ЗЕАД „ЦКБ Живот“ остава на Ваше разположение за предоставяне на допълнителна информация и съдействие!

За повече информация:

е-mail: life.sales@ccb-life.bg;      телефон: 02 815 48 13;    02 815 48 01;    0882 533 486;    0882 533 487