Уважаеми клиенти, колеги и партньори,

Бихме искали да Ви информираме, че имате възможност да се свържете с експертите на ЗЕАД „ЦКБ Живот“ и зададете своите въпроси или внесете своите искания на следните координати и по следния ред:

За подаване на заявление за изплащане на застрахователно обезщетение:
– Изтегля се образеца-формуляр Претенция за изплащане на застрахователно обезщетение;
– Попълва се и се подписва;
– Прикачат се придружаващи документи съгласно списък на изискуемите документи по съответния риск;
– Изпраща се на: life.claims@ccb-life.bg;
– Подателя на заявлението получава входящ номер на щета в срок до 1 работен ден.

  • Всички документи следва да се изпратят в оригинал на адрес: гр. София, ул. Стефан Караджа № 2
  • Всяка претенция се счита за напълно окомплектована при представяне на необходимите документ в оригинал.

Информираме Ви, че давностният срок за завеждане на претенции е 5 години от датата на настъпване на застрахователното събитие.

Екипът на ЗЕАД „ЦКБ Живот“ остава на Ваше разположение.

paper

Претенция за изплащане на застрахователно обезщетение

paper

Претенция за изплащане на откуп или застрахователна сума