ГРУПОВА РИСКОВА ЗАСТРАХОВКА „ЖИВОТ“ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКРИТИЯ „ЗА ВАС И УТРЕШНИЯ ДЕН“

Продуктът предлага възможност на работодателите, които мислят „за утрешния ДЕН“, да осигурят допълнителна застрахователна защита и сигурност за своите служители, при настъпване на неблагоприятни събития, свързани с техния живот, здраве или телесната цялост, като финансово допълнение над общественото осигуряване.

Всеки работодател/застраховащ има възможност сам да конфигурира застрахователното покритие, така че то най-точно да покрие собствените му нужди, като може да избира от:

 • Голям брой допълнителни покрития – 13 броя;
 • Срок – от 1 до 5 години;
 • Начин на заплащане на застрахователната премия – еднократно, годишно, разсрочено;

Покритите рискове и застрахователните суми се избират от застраховащия в лева или в евро.

ОСНОВНО ПОКРИТИЕ

 • Смърт вследствие злополука и заболяване

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОКРИТИЕ

допълнителните рискове се включват по избор.

 • Смърт вследствие злополука
 • Смърт вследствие трудова злополука
 • Смърт вследствие ПТП
 • Трайна или намалена работоспособност вследствие злополука
 • Пълна трайна загуба на работоспособност вследствие заболяване над 70%
 • Временна загуба на работоспособност вследствие злополука
 • Временна загуба на работоспособност вследствие заболяване
 • Медицински разходи
 • Дневни пари за болничен престой
 • Хирургическо лечение
 • Окончателно диагностициране на критично заболяване
 • Фрактури /счупвания/ на кости вследствие злополука
 • Изгаряния вследствие злополука

Екипът на ЗЕАД „ЦКБ Живот“ остава на Ваше разположение за предоставяне на допълнителна информация и съдействие!

За повече информация:

е-mail: life.sales@ccb-life.bg;      телефон: 02 815 48 13;    02 815 48 01;    0882 533 486;    0882 533 487