Групова спестовна застраховка „Живот“ с допълнителни покрития „Пари за други дни“

Групова спестовна застраховка „Живот“ с допълнителни покрития „Пари за други дни“ дава възможност на всеки работодател, да предложи на своите служители със сравнително малки вноски, в течение на продължителен срок от време да се акумулира парична сума, която да получат служителите в края на периода, като паралелно с това се осигурява застрахователна защита на застрахованите лица или финансова подкрепа на близките им при неблагоприятни житейски ситуации.

Основните покрития при спестовните застраховки „Живот’’ са „смърт” и „доживяване” (изтичане) срока на застраховката.

При групова спестовна застраховка „Живот“ с допълнителни покрития „Пари за други дни“ на ЗЕАД „ЦКБ Живот” основното покритие може да се съчетае с голям брой допълнителни рискове, според желанието на клиента. Застраховката се сключва за срок от 1 до 5 години.

Екипът на ЗЕАД „ЦКБ Живот“ остава на Ваше разположение за предоставяне на допълнителна информация и съдействие!

За повече информация:

е-mail: life.sales@ccb-life.bg;      телефон: 02 815 48 13;    02 815 48 01;    0882 533 486;    0882 533 487