Индивидуална спестовна застраховка „Живот“ с допълнителни покрития „Пари за други дни“

Спестовните застраховки „Живот“ предоставят възможност с ежемесечни вноски, в течение на продължителен срок от време, да се натрупа определена сума и едновременно с това се осигурява застрахователна защита на застрахованите физически лица, свързана със здравето на застрахованото лице, в зависимост от избраните покрития и финансова подкрепа на близките им при неблагоприятни житейски ситуации.

Основното застрахователното покритие при спестовните застраховки „Живот’’ включва „смърт” и „доживяване” (изтичане) срока на застраховката.

ЗЕАД „ЦКБ Живот” предлага спестовна застраховка „Живот“ с допълнителни покрития „Пари за други дни“, с която нашите клиенти имат възможност да включват към основното покритие, като избират от голям брой допълнителни рискове, според собствените си нужди и желание.

Покритите рискове и застрахователните суми се избират от застраховащия в лева или в евро.

  • Срок  – от  5, 10 или 15 години, избира се от застраховащия.
  • Допълнителни покрития – избор от 9 броя допълнителни рискове.
  • Цена – застрахователната премия се формира в зависимост от възрастта и професията на кандидата за застраховане, избраните срок, покрити рискове и застрахователни суми.
  • Приемат се за застраховане лица на възраст от 14 до 64 години.

Екипът на ЗЕАД „ЦКБ Живот“ остава на Ваше разположение за предоставяне на допълнителна информация и съдействие!

За повече информация:

е-mail: life.sales@ccb-life.bg;      телефон: 02 815 48 13;    02 815 48 01;    0882 533 486;    0882 533 487