Индивидуална рискова застраховка „Живот” на кредитополучател.

В съвременния свят всяко задължение е добре да бъде обезпечено със съответната застрахователна защита. ЗЕАД “ЦКБ ЖИВОТ” застрахова физически лица, получатели на потребителски, стокови или ипотечни кредити. В застрахователното покритие се включват различни комбинации от застрахователни рискове в зависимост от специфичните изисквания на финансовата институция, предоставяща кредита.

Застраховката се сключва със срок до изтичане на кредита с фиксирана годишна застрахователната премия.

Екипът на ЗЕАД „ЦКБ Живот“ остава на Ваше разположение за предоставяне на допълнителна информация и съдействие!

За повече информация:

е-mail: life.sales@ccb-life.bg;      телефон: 02 815 48 13;    02 815 48 01;    0882 533 486;    0882 533 487