ИНДИВИДУАЛНА РИСКОВА ЗАСТРАХОВКА „ЖИВОТ” С ПАКЕТНИ ПОКРИТИЯ „ДНЕС ЗА ТЕБ“

Индивидуална рискова застраховка „Живот“ с пакетни покрития „ДНЕС за ТЕБ“  предлага сигурност и защита срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на работоспособни лица, на преференциална цена с възможност за избор между две нива на покритие /пакет ДНЕС и ДНЕС +/.

В забързаното ежедневие „ДНЕС за ТЕБ“ предоставя застрахователно покритие, което включва широк обхват от застрахователни рискове с фиксирана цена и застрахователни суми. Застраховката се сключва за срок от 1 година с еднократно заплащане на застрахователната премия.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

  • Смърт вследствие злополука и заболяване
  • Смърт вследствие злополука
  • Смърт вследствие ПТП
  • Трайна или намалена работоспособност вследствие злополука
  • Временна загуба на работоспособност вследствие злополука
  • Временна загуба на работоспособност вследствие заболяване

Екипът на ЗЕАД „ЦКБ Живот“ остава на Ваше разположение за предоставяне на допълнителна информация и съдействие!

За повече информация:

е-mail: life.sales@ccb-life.bg;      телефон: 02 815 48 13;    02 815 48 01;    0882 533 486;    0882 533 487