ИНДИВИДУАЛНА РИСКОВА ЗАСТРАХОВКА „ЖИВОТ” С ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКРИТИЯ „ЗА ТЕБ И УТРЕШНИЯ ДЕН“

Индивидуална рискова застраховка „Живот“ с допълнителни покрития „за ТЕБ и утрешния ДЕН“ предлага доброволен избор за финансово допълнение над общественото осигуряване срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на работоспособни лица, които търсят допълнителна защита за себе си и семейството си.

Продуктът дава възможност на всеки клиент сам да конфигурира и създаде застрахователното покритие, така че то най-точно да покрие собствените му нужди, като може да избира от:

 • Голям брой допълнителни покрития – 13 броя;
 • Срок – от 1 до 25 години;
 • Начин на заплащане на застрахователната премия – еднократно, годишно, разсрочено;
 • Размерът на застрахователната сума се определя по договаряне между застраховащия и застрахователя в лева или в евро.

„за ТЕБ и утрешния ДЕН“

ОСНОВНО ПОКРИТИЕ

 • Смърт вследствие злополука и заболяване

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОКРИТИЕ

 • Cмърт вследствие злополука
 • Cмърт вследствие трудова злополука
 • Смърт вследствие ПТП
 • Трайна или намалена работоспособност вследствие злополука
 • Пълна трайна загуба на работоспособност вследствие заболяване над 70%
 • Временна загуба на работоспособност вследствие злополука
 • Временна загуба на работоспособност вследствие заболяване
 • Медицински разходи
 • Дневни пари за болничен престой
 • Хирургическо лечение
 • Окончателно диагностициране на критично заболяване
 • Фрактури /счупвания/ на кости вследствие злополука
 • Изгаряния вследствие злополука

Екипът на ЗЕАД „ЦКБ Живот“ остава на Ваше разположение за предоставяне на допълнителна информация и съдействие!

За повече информация:

е-mail: life.sales@ccb-life.bg;      телефон: 02 815 48 13;    02 815 48 01;    0882 533 486;    0882 533 487