Годишни финансови отчети

paper

Годишен финансов отчет 2016 г.

paper

Годишен финансов отчет 2017 г.

paper

Годишен финансов отчет 2018 г.

paper

Годишен финансов отчет 2019 г.

paper

Годишен финансов отчет 2020 г.

paper

Годишен финансов отчет 2021 г.

paper

Годишен финансов отчет 2022 г.

paper

Годишен финансов отчет 2023 г.

Платежоспособност и финансово състояние

stats

Отчет за платежоспособността и финансовото състояние 2016 г.

stats

Отчет за платежоспособността и финансовото състояние 2017 г.

stats

Отчет за платежоспособността и финансовото състояние 2018 г.

stats

Отчет за платежоспособността и финансовото състояние 2019 г.

stats

Допълнение към Отчет за платежоспособността и финансовото състояне 2019 г.

stats

Отчет за платежоспособността и финансовото състояние 2020 г.

stats

Отчет за платежоспособността и финансовото състояние 2021 г.

stats

Отчет за платежоспособността и финансовото състояние 2022 г.

stats

Отчет за платежоспособността и финансовото състояние 2023 г.

Образци

document

Образец количествено отчитане 2019 г.

document

Образец количествено отчитане 2020 г.