Уважаеми клиенти, колеги и партньори,

 

 

Във връзка с обявеното извънредно положение в нашата страна и предприетите в национален план мерки срещу разпространението на коронавирус COVID -19, ЗЕАД "ЦКБ Живот" Ви информира, че продължава своята дейност, но при условия за превенция и защита здравето и живота на всеки един от нас.

За целта е създадена организация за ефективна работа на деловодството на компанията, но нашата молба е при всяка възможност да се използват електронни средства за комуникация, като се избягват личните контакти. 

 

Имате възможност да се свържете с експертите на компанията и зададете своите въпроси или внесете своите искания на следните координати:

- за информация от деловодството: delovodstvo@ccb-life.bg;

- за информация по продукти, оферти или сключване на застрахователни полици : life.sales@ccb-life.bg;

- за информация относно застрахователни претенции : ccb@ccb-life.bg.Информираме Ви, че компанията ще приема искове от застраховащи и застраховани лица без ограничение за спазени срокове, както и че давностният срок за завеждане на претенции е 5 години от датата на настъпване на застрахователното събитие.

 

Екипът на ЗЕАД "ЦКБ Живот" остава на Ваше разположение.

Желаем Ви здраве и призоваваме да защитим начина си на живот, като сме отговорни към себе си и всички хора.

 

 

 

 

 

Животът е шарен!

 

 
Всеки ден около нас виждаме неговите цветове – по детските балони, цветните чадъри, по улиците и витрините. Ярките цветове внасят радост в живота ни, правят го по – лек и весел.

Шарени са и ситуациите в ежедневието ни, но понякога възникват непредвидени събития, които го помрачават.

Нашата мисия е отново да върнем ярките цветове в живота на всеки от Вас.

Застраховките, които „ЦКБ Живот” предлага, не могат да предотвратят неприятните събития, но могат да помогнат на Вас или Вашето семейство за тяхното преодоляване. Те са създадени максимално гъвкаво и балансирано, за да отговорят на специфичните изисквания и нужди на много различни клиенти.

„ЦКБ Живот” е Вашият верен приятел в шарените житейски ситуации. Зад нас стои най - голямата публична холдингова компания в България, което дава сигурност на нашата работа и гарантира Вашите интереси.