Slide

Индивидуална спестовна застраховка „Живот“ с допълнителни покрития „Пари за други дни“

Slide

Индивидуална рискова застраховка „Живот“ с допълнителни покрития „за ТЕБ и утрешния ДЕН“

Slide

Индивидуална рискова застраховка „Живот“ c пакетни покрития „ДНЕС за ТЕБ“

Slide

Индивидуална рискова застраховка „Живот“ с пакетни покрития „за ТЕБ на ПЪТ“

Slide

Индивидуална рискова застраховка „Живот” на кредитополучател

Slide

Групова рискова застраховка „Живот“ с допълнителни покрития „за ВАС и утрешния ДЕН“

Slide

Групова застраховка „ЖИВЕЙ И ПЪТУВАЙ“

Slide

Групова рискова застраховка „Живот“ с пакетни покрития „за ВАШИТЕ служители“

Slide

Групова рисковата застраховка „Живот“ за работодател „ГРИЖА за ВАС и утрешния ДЕН“

Slide

Групова рискова застраховка „Живот“ с пакетни покрития „КУРСИСТИ“

Slide

Групова спестовна застраховка „Живот“ с допълнителни покрития „Пари за други дни“

previous arrow
next arrow

В пъстрото ежедневие ЗЕАД „ЦКБ Живот” предоставя специфични застрахователни решения за нуждите и потребностите на клиентите на компанията, при осигурена прозрачност на договаряне и качество при обслужване на сключените застрахователни договори.

Нашата мисия:

Нашата мисия:

Добър живот и Грижа за хората!

Нашите продукти:

Нашите продукти:

Предлагат за Вас, Вашето семейство и Вашите служители застрахователна защита с балансирани и гъвкави условия.

ЗЕАД „ЦКБ Живот”

ЗЕАД „ЦКБ Живот”

е част от една от най-големите публични холдингови компании в България, и заедно със своите партньори предоставя качествени и разнообразни застрахователни услуги.

СТАНЕТЕ ПАРТНЬОР

Искате да се присъедините към шареният екип на "ЦКБ Живот", направете го сега

ИМАТЕ ВЪПРОСИ