Уважаеми клиенти, колеги и партньори,

 

 

 

Бихме искали да Ви информираме, че имате възможност да се свържете с експертите на ЗЕАД "ЦКБ Живот" и зададете своите въпроси или внесете своите искания на следните координати и по следния ред:

 

- за подаване на заявление за изплащане на застрахователно обезщетение:

-  Изтегля се образеца-формуляр Претенция за изплащане на застрахователно обезщетение

             -  Попълва и се подписва;

-  Прикачат се придружаващи документи съгласно списък на изискуемите документи по съответния

риск; 

-  Изпраща се на: life.claims@ccb-life.bg;

-  Подателя на заявлението получава входящ номер на щета в срок до 1 работен ден.

- за информация от деловодството: delovodstvo@ccb-life.bg;

- за информация по продукти, оферти или сключване на застрахователни полици: life.sales@ccb-life.bg;

- за информация относно застрахователни претенции: ccb@ccb-life.bg. Информираме Ви, че давностният срок за завеждане на претенции е 5 години от датата на настъпване на застрахователното събитие.

 

 

Екипът на ЗЕАД "ЦКБ Живот" остава на Ваше разположение.

 

 

 

Животът е шарен!

 

 
Всеки ден около нас виждаме неговите цветове – по детските балони, цветните чадъри, по улиците и витрините. Ярките цветове внасят радост в живота ни, правят го по – лек и весел.

Шарени са и ситуациите в ежедневието ни, но понякога възникват непредвидени събития, които го помрачават.

Нашата мисия е отново да върнем ярките цветове в живота на всеки от Вас.

Застраховките, които „ЦКБ Живот” предлага, не могат да предотвратят неприятните събития, но могат да помогнат на Вас или Вашето семейство за тяхното преодоляване. Те са създадени максимално гъвкаво и балансирано, за да отговорят на специфичните изисквания и нужди на много различни клиенти.

„ЦКБ Живот” е Вашият верен приятел в шарените житейски ситуации. Зад нас стои най - голямата публична холдингова компания в България, което дава сигурност на нашата работа и гарантира Вашите интереси.